وظایف واحد تحقیق و توسعه

 •    آموزش، توانمندسازی وبه روزآوری دانش فنی، تخصصی و شغلی نیروی انسانی و نیز انجام کلیه فعالیتهای آموزشی اختصاصی و عمومی مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •    انجام کلیه امور مستندسازی و بهبود فرآیندهای مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل اصلاح فرآیندهای کاری، شرح وظایف، چارت سازمانی، چک لیستهای ارزشیابی و ...
 •    ارزیابی و انتخاب فناوری ها، ابزارها و روشهای نوین و ایجاد تقاضا در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات برای اولویتهای نظام سلامت و توسعه روحیه تحقیق، نوآوری و خلاقیت (فاوا)
 •    تعریف و تدوین شیوه های تولید دانش بر اساس جمع آوری، ثبت و نگهداری تحقیقات فنی مختلف مرتبط با فعالیتهای جاری درون ادارات و واحدها - با همکاری مستقیم ادارات و واحدها- و بررسی، تحلیل وانتشار این نتایج در چارچوبهای تعریف شده
 •    استانداردسازی و تولید یا پیشنهاد قالبهای استاندارد در خصوص کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با آمارو فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •    ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی کارگاهها، سمینارها و همایشهای مرتبط و مفید به منظور توانمند سازی متخصصان این مدیریت بر اساس برنامه ریزی های مدون، چارچوبها و اصول تعریف شده و سهمیه اختصاص یافته به افراد
 •    انجام کلیه امور مرتبط با مشارکتهای علمی و تحقیقاتی بین بخشی، فی مابین این مدیریت وسایر مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی از قبیل داوری و پیگیری امور مربوط به پایان نامه ها، مقالات، طرح های پژوهشی مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال شده به این مدیریت و ارائه مشاوره و اعلام نتایج حاصله، به حوزه های درخواست کننده
 •    برنامه ریزی برای راه اندازی مجله معتبر در زمینه آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأمین منابع و ساختارهای مورد نیاز
 •    پیگیری امور مربوط به تحول اداری از قبیل ارزیابی واحدهای تابعه و ارائه نتایج به مافوق بر اساس شاخصای تعیین شده و سیاستهای اعلام شده از سوی شورای تحول اداری دانشگاه و دبیری کمیته داخلی
 •    تهیه و تنظیم تفاهم نامه های اجرایی به منظور شفاف سازی تعاملات و تعهدات درون سازمانی و انجام سایر امور مرتبط با اجرا و پیاده سازی آیین نامه ها و دستور العملهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •    انجام تحقیقات پایه، هماهنگی ها و فعالیتهای دبیرخانه ای به منظور ایجاد و ثبت شرکتهای جدید فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شرکتهای دانش بنیان
 •    مشارکت علمی و اجرایی در برگزاری کارگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •    ایجاد دسترسی به منابع علمی و ژورنالهای معتبر موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای متخصصین و فعالان امر (فاوا)
 •    ایجاد کتابخانه الکترونیک مدیریت، نظارت بر عملکرد و به روز رسانی مستمر منابع علمی و مطالعاتی
 •    دبیری "شورای سیاستگذاری آموزشهای تخصصی و عمومی در حیطه آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات" و دبیری کمیته داخلی مستند سازی و بهبود فرآیندها
 •    تهیه وتدوین گزارشات مورد نیاز مدیریت و انجام سایر اموربه صلاحدید و حسب دستور مدیریت

 

شرح وظایف

سمت

نام نام خانوادگي

واحد تحقیق وتوسعه

مشاهده

مسئول واحد تحقیق وتوسعه

امیر مهدی فرشاد

مشاهده

کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش

زهرا افشاري

مشاهده کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش زهرا سادات کمالی

شرح وظایف

سمت

نام نام خانوادگي

 مشاهده

مسئول دفتر

زهرا مهدی پور

اداره آمار

 مشاهده

سرپرست اداره آمار

مسعود   کریمی

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

معصومه   خسروی

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

الهام باقری نژاد

مشاهده  

کارشناس اداره آمار

بهناز     بهروزی

اداره زير ساخت وارتباطات

مشاهده  

سرپرست اداره زير ساخت وارتباطات

مهدي شرف خواه

مشاهده  

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

سيد مهدي فضلي

 مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

محمد پروين قلاتي

 مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

غلامرضا عزيزي

مشاهده

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

پيمان پيمان نژاد

مشاهده

معاون اداره زیرساخت وارتباطات

محمد رضا كاظمي

مشاهده  

كارشناس اداره زیرساخت وارتباطات

فاطمه السادات تابعي

مشاهده

تکنسین اداره زیرساخت وارتباطات

عزت اله جهانشاهي

مشاهده  

اپراتور

مرضيه احمدي آبسردي

مشاهده  

اپراتور

هميلا مولوي

 مشاهده

اپراتور

رویا   روشنکار

اداره نرم افزار

مشاهده

سرپرست اداره نرم افزار

سعيد يزداني

مشاهده  

كارشناس نرم افزار

رامين كريم آقايي

مشاهده  

مسئول وب سایت اداره نرم افزار

محمد امین حسن دخت

مشاهده  

كارشناس  اداره نرم افزار

مريم دانشمندي

مشاهده

كارشناس  اداره نرم افزار

مرتضي قبولي

مشاهده  

كارشناس اداره نرم ا فزار

حسين هاديان شيرازي

مشاهده

کارشناس وب سایت اداره نرم افزار

فاطمه   حيدرزاده

 مشاهده

كارشناس وب سايت اداره نرم افزار

محمد حسن دهقاني

 مشاهده

مسئول اتوماسیون اداری اداره نرم افزار

فائزه   سجادی

واحد تحقیق وتوسعه

مشاهده

مسئول واحد تحقیق وتوسعه

مژگان شيال شريفي

مشاهده

کارشناس واحد تحقیق وتوسعه وآموزش کارکنان

زهرا افشاري

واحد GIS

مشاهده

مسئول واحد GIS

محمد رضا صراطي

واحد حسابداری

مشاهده  

حسابدار مسئول

بهنام   اسفندیاری

مشاهده  

حسابدار

عزیز     غفاری

مشاهده  

کارپرداز

محمد علیرضایی

واحد شبکه رابطین

مشاهده  

دبیر کارگروه شبکه رابطین

راضيه بحتويي

مشاهده  

کارشناس شبکه رابطین واتوماسیون اداری

راضیه آقا بزرگی

واحد مرکز داده

مشاهده

مسئول واحدمرکز داده

میثم  اکبری

     

مشاهده

كارشناس واحد مرکز داده

ليلا طاهري

مشاهده  

مسئول مرکز اینترنت و كارشناس واحد مرکز داده

محمد حسين درخشنده

     

مرکز اینترنت

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

لادن قائمی

مشاهده

کارشناس مرکز اینترنت

اعظم صارم

  

     
     
     
     
     
     

 

 
Healthmap.sums.ac.ir