وظايف در حوزه سخت افزار

 

ماده 1 - نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

 

       1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )

 

       2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز واحد درخواست کننده

 

     3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)

 

     4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

 

          تبصره - واحد موظف است پس از صدور ابلاغ از طرف مدیریت فناوری اطلاعات مهر اسم و سمت ،جهت رابطين وكارشناسان ،تهيه نمايد

 

         ( به عنوان مثال : محمد صادقي ،كارشناس IT دانشكده بهداشت )

 

ماده 2 -   كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

 

       1-2 - بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

 

       2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص بر روي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد ) و ورود اطلاعات در نرم افزار ICTM

 

     3-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس

 

ماده 3 -     فرآيند تعميرات :

 

     3-1 - نصب سيستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد

 

     2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

 

     3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات

 

             تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي و ورود اطلاعات مربوط به تعمیرات در نرم افزار ICTM صورت می گیرد

 

 
Healthmap.sums.ac.ir