وظايف در حوزه اينترنت

ماده 1 - آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت ( FTP2,FTP3 ، حجم دانلود ) و نرم افزارهاي جانبي

ماده 2 - شناسايي error هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت

ماده 3 - راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست ويا شخصي و يا اشتراك خطوط ADSL

( موارد فوق در سايت مرکز اينترنت توضيح داده شده است )

ماده 4 - شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه راه حل برای مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir