وظايف در حوزه شبكه

 

ماده 1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 

ماده 2 - تهيه مستندات جامع شبكه LAN بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ( مانند نقشه کابل کشی ها ،مشخصات سرور ،سوییچ ها و ... )

 

ماده 3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

 

ماده 4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

 

ماده 5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه LAN و نحوه رفع مشكلات احتمالي

 

ماده 6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه LAN موجود

 

ماده 7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها

 

ماده 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP وكارت شبكه و... )

 

ماده 9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه Network + ( اختصاصي كارشناسان )

 

ماده 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني جدید و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه و توسعه آن

 

وظايف در حوزه مخابرات

 

ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 2 - تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 4 - آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )

 

     ماده 5 - آموزش دستگاه مبدل IP ( VoIP ) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن

 

     ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه VoIP و رفع عيوب احتمالي

 

     ماده 7 - نظارت بر صحت عملكرد UPS و باطريهاي مركز تلفن

 

     ماده 8 - تهيه دفترچه تلفن از كليه خطوط داخلي و مستقيم موجود ، به روزرساني آن و اطلاع رساني به تمام واحدهاي ذيربط و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

     ماده 9- نظارت بر تکمیل و به روز نگاه داری اطلاعات سامانه 118

 

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir