شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

تعاریف :

ماده 1 - كارشناس فناوري اطلاعات : داراي مدرك كارشناسي یا بالاتر ،در رشته های كامپيوتر یا رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات مي باشد و مسووليت تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات و وظایف مندرج در فصل اول این آیین نامه بر عهده ايشان مي باشد .

 

     تبصره - در واحدهايي كه كارشناس ندارند و كاردان كامپيوتر انجام وظيفه مي نمايد ، مسووليت تمامي وظایف امور مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي باشد .( به عنوان كارشناس محسوب مي شوند )

 

 

 

ماده 2 رابط فناوري اطلاعات : داراي مداركي غير از كامپيوتر مي باشند و وظيفه اصلي آنها مرتبط با مدرك مربوطه مي باشد و با مديريت فناوري اطلاعات ،همكاري دارند .

 

   تبصره 1 رابطان فناوري اطلاعات ،پس از تاييد مديريت فناوري اطلاعات و گذراندن دوره آموزشی فرآیندهای انجام کار به مدت سه ماه بصورت آزمایشی فعالیت می نمایند و در صورت تایید مدیریت فناوری اطلاعات و واحد مربوطه ،برای نامبرده ابلاغ صادر می گردد و ابلاغ آنها سالانه و بر اساس رضایتمندی واحد مربوطه و مدیریت فناوری اطلاعات از عملکرد ایشان ،خواهد بود

 

لازم به ذکر است در واحدهايي كه رابط در كنار كارشناس حضور دارد ،مسووليت تمامي امور بر عهده كارشناس مي باشد و رابط مجوز مستقيم ندارد .

 

   تبصره 2- افرادیکه به عنوان رابط فناوری اطلاعات از طرف واحدهای تابعه معرفی می گردند درصورت توانمندی لازم ، باید حداقل به مدت یک سال انجام وظیفه نمایند .

 

   تبصره 3- كارشناسان فناوري اطلاعات ،در صورت رضايت واحد و مديريت فناوري اطلاعات ، به فعاليت خود ادامه مي دهند و ابلاغ آنها سالانه تمدید می گردد .

 

 وظايف كارشناسان فناوري اطلاعات واحدهاي تابعه

 

      ماده 1- عدم انجام شرح وظایف تبیین شده در هریک از قسمت های فصل اول این آیین نامه علاوه بر کسر حق فنی موجب گرفتن اخطار ودر صورت تشخیص مدیریت درج در پرونده پرسنلی و در صورت تکرار مجدد و پس از دو بار گرفتن اخطار ،به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان معرفی می گردند .

 

 

 

قسمت
اول : وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات

 

   ماده 1- تهيه و به روز نگاه داشتنن شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها

 

       تبصره - شناسنامه ها ی پیش گفت بايد ،در نرم افزار ictmsoft وارد گردد .

 

     ماده 2- ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات ) در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد ) فعالیت ها بصورت روزانه و فرآیندها بايستی بصورت فصلی ( حداكثر تا 15 روزقبل از پایان هر فصل ) در نرم افزار ictmsoft وارد گردد.

 

     ماده 3- انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد .

 

     ماده 4- حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريت و در مواقعي كه حضور ممكن نيست ،كسب اجازه از مديريت فناوری اطلاعات به همراه ارائه دلايل توجیهی بصورت مکتوب و تایید مسوول مربوطه

 

         تبصره : هریک از کارشناسان فناوری اطلاعات موظف هستند حداقل 24 ساعت آموزش شغلی در طول یک سال داشته باشند

 

     ماده 5- اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و کوشش در جهت ارتقا سطح علمي و عملي با فراگیری آموزشهاي لازم و...

 

     ماده 6- بازديد از سايتهاي خبري   ICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع از تكنولوژيهاي جديد جهاني و ارائه بازخوردهای لازم به مدیریت فناوری اطلاعات

 

     ماده 7- بازديد مستمر از وب سايت مديريت فن آوري اطلاعات  http://ictm.sums.ac.irو واحدهاي زير مجموعه به منظور اطلاع از آخرین اخبار ،بخشنامه ها و ... در حوزه فناوری اطلاعات و ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده جهت ارتقا سایت ها

 

 قسمت دوم : وظايف در حوزه سخت افزار

 

ماده 1 - نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

 

       1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )

 

       2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز واحد درخواست کننده

 

     3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)

 

     4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

 

          تبصره - واحد موظف است پس از صدور ابلاغ از طرف مدیریت فناوری اطلاعات مهر اسم و سمت ،جهت رابطين وكارشناسان ،تهيه نمايد

 

         ( به عنوان مثال : محمد صادقي ،كارشناس IT دانشكده بهداشت )

 

ماده 2 -   كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

 

       1-2 - بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

 

       2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص بر روي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد ) و ورود اطلاعات در نرم افزار ICTM

 

     3-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس

 

ماده 3 -     فرآيند تعميرات :

 

     3-1 - نصب سيستم عامل ها ونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد

 

     2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

 

     3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات

 

             تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي و ورود اطلاعات مربوط به تعمیرات در نرم افزار ICTM صورت می گیردقسمت سوم : وظايف در حوزه شبكه

 

ماده 1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

 

ماده 2 - تهيه مستندات جامع شبكه LAN بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ( مانند نقشه کابل کشی ها ،مشخصات سرور ،سوییچ ها و ... )

 

ماده 3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active

 

ماده 4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

 

ماده 5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه LAN و نحوه رفع مشكلات احتمالي

 

ماده 6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه LAN موجود

 

ماده 7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها

 

ماده 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه ( IP وكارت شبكه و... )

 

ماده 9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه Network + ( اختصاصي كارشناسان )

 

ماده 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني جدید و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه و توسعه آن

 

 

 

قسمت چهارم : وظايف در حوزه اينترنت

 

ماده 1 - آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت ( FTP2,FTP3 ، حجم دانلود ) و نرم افزارهاي جانبي

 

ماده 2 - شناسايي error هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت

 

ماده 3 - راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست ويا شخصي و يا اشتراك خطوط ADSL

 

( موارد فوق در سايت مرکز اينترنت توضيح داده شده است )

 

ماده 4 - شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه راه حل برای مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود

 

 قسمت پنجم : وظايف در حوزه نرم افزار

 

ماده 1 - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم

 

ماده 2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها

 

ماده 3 - هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها

 

ماده 4 - همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازها و انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)

 

ماده 5 - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )

 

ماده 6 - آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه

 

ماده 7 - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

 

ماده 8 - تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري                     

 

ماده 9 - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري در واحد محل خدمت

 

ماده 10- پیگیری راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز واحد و ارائه راهکارها و مشاوره در پیاده سازی هرچه بهتر نرم افزار در واحدهای زیر مجموعه

 

ماده 11- تهیه مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کمیته فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری

 

قسمت ششم : وظايف در حوزه وب سايت

 

ماده 1 - آشنايي با نرم افزار ICARUS و آدرس هاي وب سايت واحد

 

ماده 2 - بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه

 

ماده 3 - آشنايي با استاندارد هاي طراحی وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي مختلف )

 

ماده 4 نظارت بر به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ... )

 

ماده 5 - نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )

 

ماده 6 - نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها

 

 قسمت هفتم : وظايف در حوزه HIS

 

ماده 1 - نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسوول آموزش نرم افزار

 

ماده 2 - همكاري با مديريت بيمارستان جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار

 

ماده 3 - نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي و تحويل گرفتن قطعات داغي ( قطعه تعویض شده ) و تایید یا عدم تایید صورت وضعیت های ارائه شده از سوی شرکت

 

ماده 4 - نظارت بر تهيه گزارش هاي HIS توسط سوپروايزرها و ارسال آنها بصورت فصلي

 

ماده 5- هماهنگی و همکاری با سوپروایزر HIS جهت رفع مشکلات موجود در سیستم

 

ماده 6- پیگیری آماده سازی زیرساخت HIS جهت راه اندازی نرم افزار HIS و اعلام نیازهای سخت افزاری و زیر ساختی HIS به مدیریت واحد

 

 

 

قسمت هشتم : وظايف در حوزه اتوماسيون اداري

 

ماده 1 - آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

 

ماده 2 - آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال كاربران شاغل در آن واحد

 

ماده 3 - اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

 

ماده 4- پیگیری راه اندازی دبیرخانه و بایگانی مکانیزه و نظارت بر روند صحیح ارجاع نامه به گیرنده

 

 

 

قسمت نهم : وظايف در حوزه مخابرات

 

ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 2 - تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري ( جهت مراكز تلفن داراي رايانه )

 

     ماده 4 - آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )

 

     ماده 5 - آموزش دستگاه مبدل IP ( VoIP ) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن

 

     ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه VoIP و رفع عيوب احتمالي

 

     ماده 7 - نظارت بر صحت عملكرد UPS و باطريهاي مركز تلفن

 

     ماده 8 - تهيه دفترچه تلفن از كليه خطوط داخلي و مستقيم موجود ، به روزرساني آن و اطلاع رساني به تمام واحدهاي ذيربط و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

     ماده 9- نظارت بر تکمیل و به روز نگاه داری اطلاعات سامانه 118

 

فصل دوم : ارزشیابی علمی ،فنی و عملکردی کارشناسان فناوری اطلاعات واحدهای تابعه

 

 

 

عملکرد کارشناسان و رابطان فناوری اطلاعات بر اساس موارد زیر ارزیابی می گردد :

 

قسمت اول : ارائه گزارش های انجام کار

 

قسمت دوم : انجام صحیح وظایف محوله

 

قسمت سوم : بازدید های مدیریت از واحدهای تابعه

 

قسمت چهارم : آزمون های ارزشیابی

 

 

 

قسمت اول - ارائه گزارش های انجام کار ( ورود گزارش های انجام کار در نرم افزار ساماندهی تجهیزات فناوری اطلاعات )

 

ماده 1 - تهيه و به روز نگاه داشتن شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه ، تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجود در واحدها می باشد که شناسنامه ها بايد در نرم افزار ICTM وارد گردد

 

ماده 2- ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات ) در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد ) از طریق نرم افزار ICTM

 

       تبصره - فعالیت ها بصورت روزانه و فرآیندها بايستی بصورت فصلی ( حداكثر تا 7 روز اول فصل بعد ) در نرم افزار ICTM وارد گردد

 

 

 

قسمت دوم - انجام صحیح وظایف محوله ( توسط رئیس واحد و کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات ،ارزیابی می گردد )

 

ماده 1- نظر سنجی از رئیس واحد از طریق ارسال نامه اداری بصورت سالانه انجام می شود .

 

ماده 2- نظر سنجی از رئیس واحد در بازدید های سالانه

 

ماده 3- نظر سنجی از کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات بر اساس امور ارجاع داده شده و پیگیری یا عدم پیگیری موارد توسط کارشناسان ،بصورت فصلی انجام می شود که بعضی از موضوعاتی که جهت ارزیابی در نظر گرفته می شود به صورت زیر می باشد :

 

1-3-                     ارسال گزارش های مورد نیاز کارشناسان مدیریت در موعد مقرر

 

2-3-                     پیگیری اتصال سریع شبکه های اینترنت و اینترانت در صورت قطعی

 

       3-3-نصب و راه اندازی نرم افزارهای جدید ارائه شده از طرف مدیریت

 

4-3-                     برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز کارکنان واحد

 

 قسمت سوم - بازدیدهای مدیریت از واحدهای تابعه( بر اساس چک لیست های تهیه شده توسط کارشناسان مدیریت و مدیریت )

 

ماده 1- بازدید کارشناسان مدیریت از واحدهای تابعه حداقل یک بار در سال انجام می شود که بر اساس چک لیست های تهیه شده ،ارزیابی کارشناسان صورت می گیرد .

 

ماده 2- بازدید مدیریتی از واحدهای تابعه حداقل یک بار در سال انجام می شود .

 

ماده 3- بازدیدهای موردی ( مانند کابل کشی شبکه ساختمان های جدید ) در مواقع ضروری انجام می شود .

 

 

 

قسمت چهارم - آزمون های ارزشیابی

 

ماده 1- آزمون های ارزشیابی

 

به منظور ارزیابی علمی ،فنی و عملکردی رابطین بر اساس موضوعات زیر ،آزمونهای ارزشیابی درطول سال برگزار می گردد .

 

       تبصره : تعداد آزمون ها و زمان برگزاری آنها ،از طرف مدیریت فناوری اطلاعات مشخص می گردد .

 

1-1 - ارزشیابی علمی

 

شامل مطالب علمی می باشد که کارشناسان باید در زمان تحصیل یا در طول خدمت خود از طریق خود آموزی ،کلاس های آموزشی در خارج از اداره و یا کارگاه و سمینارهای آموزشی برگزار شده توسط این مدیریت ،فرا گرفته باشند .

 

-         مطالب علمی وابسته به رشته شامل ( ICDL ،سخت افزار و تعمیرات ،شبکه ، نرم افزار و مخابرات ) می باشد .

 

       2-1 - ارزشیابی عملکردی

 

شامل میزان کمی و کیفی فرآیندهای انجام کار در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات می باشد .( مانند نظارت بر خرید تجهیزات فناوری اطلاعات )

 

       3-1- ارزشیابی هوش و استعداد

 

شامل تست های ارزشیابی هوش می باشد ،که به عنوان نمرات اصلی آزمون در نظر گرفته نشده و به عنوان نمره کمکی محسوب می گردد .

 

 

 

ماده 2- اصول ارزشیابی

 

2-1-          سوالات مربوط به آزمون توسط آموزشگاه های خصوصی و کارشناسان مدیریت فناوری اطلاعات تهیه می گردد .

 

2-2-          تعداد سوالات در هر حوزه بین 10 تا 30 سوال و قالب اکثریت سوالات بصورت تست می باشد .

 

3-2- جهت بررسی پاسخنامه ها و صحت آزمون از نرم افزار تحلیل گر آزمون با نام آزموده استفاده می گردد .

 

 

 

ماده 3- شرایط قبولی در آزمون

 

     شرکت کنندگان در آزمون بر اساس نمرات اکتسابی ،در 6 سطح طبقه بندی می گردند :

 

1-     نمرات بالاتر از 80

 

1-1-          نمرات بالاتر از 80 قبول بوده ودر سطح عالی قرار می گیرند .

 

2-1- این افراد مشمول پرداخت حق فنی بالاتری ( 40 درصد ) به مدت 6 ماه می شوند .

 

تبصره - به سه نفر اول آزمون جوایزی اهدا می گردد.

 

2-    نمرات بین 60 تا 80

 

1-2-          نمرات بین 60 تا80 قبول بوده ودر سطح خوب قرار می گیرند .

 

2-2- این افراد مشمول پرداخت حق فنی بالاتری ( 20 درصد ) به مدت 3 ماه می شوند .

 

3-   نمرات بین 40 تا 60

 

     1-3-نمرات بین 40 تا60 مشروط بوده ودر سطح ضعیف قرار می گیرند .

 

2-3- کسانی که در آزمون اول مشروط می گردند ،حداکثر تا دو دوره آزمون ( یک سال ) فرصت ارتقا دارند و در صورت عدم کسب نمره قابل قبول و عدم احراز صلاحیت فنی ،از زیر مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات خارج و در صورت تا یید معاونت محترم توسعه ،از سیستم اداری خارج یا در سایر پست های سازمانی ،انجام وظیفه خواهند نمود .

 

4-    نمرات پایین تر از 40

 

                 1-4- نمرات بین 20 تا40 مردود بوده ودر سطح بسیارضعیف قرار می گیرند .

 

                 2-4- کسانیکه در آزمون اول مردود می شوند ،حداکثر تا یک دوره دیگر فرصت شرکت در آزمون را دارند و پس از آن در صورت عدم کسب نمره قابل قبول و عدم احراز صلاحیت فنی ،از زیر مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات خارج و در صورت تا یید معاونت محترم توسعه ،از سیستم اداری خارج یا در سایر پست های سازمانی ،انجام وظیفه خواهند نمود .

 

         تبصره - کسانیکه مشروط یا مردود می گردند ولی در تست هوش ،نمرات بالاتر از 80 را کسب نمایند ،یک آزمون بیشتر از بقیه فرصت جبران دارند .

 

 

 

 

 

فصل سوم : پرداخت حق فنی

 

 

 

تعاریف

 

حق فنی مبلغی است که با تایید هیات امنای محترم دانشگاه به کارشناسان فناوری اطلاعات به منظور جبران زحمات و انجام امور یدی و فنی به ایشان پرداخت می گردد .

 

قسمت اول موضوعات در نظر گرفته شده جهت پرداخت حق فنی بصورت زیر می باشد

 

مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ،سابقه کار ،ارسال گزارش های انجام کار ،حضور در جلسه ها و کارگاه ها ،اطلاع رسانی در هنگام مرخصی ،رضایت ریاست واحد مربوطه ،توسعه فردی و انجام کار خاص با هماهنگی مدیریت و رضایت گروه های مختلف مدیریت فناوری اطلاعات از عملکرد

 

قسمت دوم شرایط پرداخت حق فنی

 

ماده 1- حق فنی فقط به کارشناسانی تعلق می گیرد که علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی مرتبط ،به عنوان کارشناس فناوری اطلاعات به این مدیریت معرفی شده باشند و وظایف عنوان شده در فصل یک این آیین نامه را بر عهده داشته باشند. ( تعریف کارشناس در ماده 1 تعاریف بیان شده است )

 

     1-2- افرادی مشمول دریافت حق فنی می شوند که حداقل شش ماه از ابلاغ آنها گذشته باشد و واحد مربوطه و مدیریت فناوری اطلاعات ،از فعالیت آنها رضایت داشته باشد و تا زمانیکه اولین آزمون ارزشیابی برگزار نشده است ،حق فنی این افراد بصورت مشروط پرداخت می گردد و در صورت مردودی در آزمون ،پرداخت های مشروط باید بازگردانده شود .

 

 

 

   2-2- حق فنی افرادی که دارای مدارک کارشناسی و کاردانی الکترونیک می باشند مانند کارشناس و کاردان کامپیوتر محاسبه می گردد و سایر رشته ها ،به عنوان رابط فناوری اطلاعات محسوب می گردند .

 

 

 

   3-2- گزارش های انجام کار :

 

عدم ارسال گزارش از طریق نرم افزار ictm در هر یک ازموضوعات در نظر گرفته شده جهت گزارش ها ،پس از دو بار عدم ارسال موجب کسر کل امتیازهای درنظر گرفته شده (80 امتیاز ) و پس از سه بار موجب قطع پرداخت حق فنی خواهد گردید و تازمانیکه گزارش ها صحیح ارسال نگردد ،حق فنی برقرار نخواهد شد .

 

4-2- حضور در جلسه ها و کارگاه ها :

 

1-4-2- عدم حضور در جلسه ها و کارگاه ها :

 

غیب موجه در جلسات حداکثر تا دو جلسه مجاز می باشد و غیبت غیر موجه تا یک جلسه در سال مجاز است و اگر بیشتر از دو جلسه باشد ،حق فنی حذف می گردد .

 

در صورتیکه غیبت موجه باشد ،پس از سه جلسه غیبت متوالی ،موجب حذف حق فنی می گردد و چنانچه سه جلسه غیبت بصورت پراکنده در طول سال باشد موجب کسر 70 درصد از حق فنی می گردد و چهار جلسه غیبت غیر متوالی یا پراکنده موجب حذف کامل حق فنی می گردد .

 

 

 

2-4-2- در صورتیکه غیبت غیر موجه باشد ،پس از دو جلسه متوالی ، موجب حذف حق فنی می گردد و چنانچه دو جلسه غیبت بصورت پراکنده در طول سال باشد موجب کسر 70 درصد از حق فنی می گردد

 

 

 

تبصره : غیبت موجه شامل موارد زیر می باشد :

 

1-     مرخصی استحقاقی که با هماهنگی قبلی ( قبل از برگزاری جلسه ) گرفته شده است .

 

2-     مرخصی استعلاجی که با هماهنگی قبلی ( قبل از برگزاری جلسه ) گرفته شده است .

 

3-     عدم حضور در جلسه با ارسال نامه رسمی از طرف واحد مربوطه و تایید مدیریت فناوری اطلاعات ،قبل از برگزاری جلسه

 

 

 

 

 

جدول نحوه پرداخت حق فنی کارشناسان فناوری اطلاعات واحدهای تابعه

 

 

  

عناوين

موضوعات مربوط به امتياز بندي حق فنی

امتياز مربوطه

امتیاز اکتسابی

 

مدرک   تحصيلي ( 100 )

كاردان

0

 

كارشناس

100

 

کارشناس ارشد

100

 

رشته   تحصيلي ( 60 )

مرتبط

60

 

غير مرتبط

0

 

سابقه كار   80 )

کمتر از 1 سال

20

 

كمتر از 2 سال

40

 

بين 5-2 سال

60

 

10-5 سال بين

80

 

گزارش   های انجام کار ( 80 )

(   ارسال گزارش ها از طریق ictm)

ورود   اطلاعات مربوط به خريد تجهيزات رايانه اي

20

 

ورود   اطلاعات فعالیت های انجام شده و عملكرد رابط

10

 

نظم   در ارسال گزارش هاي مربوط به سخت افزار

10

 

ارسال   گزارش های موردی مورد نیاز مدیریت

10

 

ارسال   گزارش هاي مربوط به مخابرات ( از طریق ictm )

10

 

نظم   در ارسال گزارش هاي مربوط به مخابرات

10

 

ثبت قراردادها

10

 

حضور   در جلسه ها و کارگاه ها ( 40 )

حضور   در جلسه ها و كارگاه هاي آموزشي برگزار شده از طرف مديريت

20

 

حضور   به موقع در جلسه ها و كارگاه هاي آموزشي برگزار شده از طرف مديريت

(   عدم تاخير و تعجيل )

20

 

غیبت   موجه در جلسه ها و کارگاه ها

10-

 

غیبت   غیر موجه در جلسه ها و کارگاه ها

20-

 

اطلاع   رسانی مرخصی ( 10 )

اطلاع   رساني هنگام استفاده از مرخصي (بيشتر از 2 روز)   و معرفي جانشين

10

 

رضایت   ریاست واحد مربوطه ( 30 )

عالی

15

 

خوب

10

 

متوسط

5

 

*امتیازات ویژه

انجام   کار خاص با هماهنگی مدیریت ( 50-0 )

تهیه نرم افزارهای موردنیاز واحد یا مدیریت

50 - 0

 

تهیه مقاله آموزشی برای استفاده سایر کارشناسان

20 - 0

 

سابقه   کار ( 10 )

سابقه کار بیشتر از 10 سال

10

 

جمع كل   ( 150 - 100 )

 

400

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir