معرفی كميته تحول اداري

تحول سازمانی چیست؟

 تحول به مفهوم تغییر از طریق کسب تجربه و تدبیر است. فرآیند تحول در سازمانها متأثر از تجربیات و اهداف جدید است. معمولاً سازمانها متحول می‌شوند تا باز و جهانی شوند و در آنها فکر و روح افراد چه بصورت فردی و چه به صورت گروهی برای رسیدن به اهداف همه گروههای ذینفع مانند مشتریان، کارکنان و سهامداران بسیج شوند و به هرحال این انسانها هستند که نیروی مولد و محرک برای تغییر سیستم‌ها، ساختارها و سازمان‌ها هستند.

معمولاً تغییرات سازمانی و تحول برای گذر از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر ایجاد می شود، سازمانها با گذر از مراحل مختلف توسعه، بالغ می‌شوند.

پیش از تصمیم‌گیری در مورد اینکه بهسازی کدام یک از جنبه‌های سازمان ضرورت دارد، باید نقاط قوت و ضعف سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این میان، ارزیابی نیازها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تغییر سازمانی نخست مستلزم بررسی و تشخیص مشکل است. شناخت مشکل و ارائه صورت مساله واقعی نیمی از تغییر است چنانچه مدیران سناریوی تغییرات، در تعریف از مشکلات دچار خطا و لغزش شوند، هزینه‌های گزافی را پرداخت خواهند کرد چرا که سازمان و منابع آن را به سمت اهدافی هدایت خواهند نمود که در جهت نیازهای واقعی سازمان طراحی نشده و پاسخگوی مشکلات نمی باشد. مدیریت تغییر بیش از هر اقدامی باید راهکارهای حل مساله و ابعاد آن را مورد بررسی و شناخت دقیق قرار دهد.

 برنامه های ده گانه تحول اداری عبارتند از:

 •     استقرار دولت الکترونیک
 •     عدالت استخدامی و نظام پرداخت
 •     ساماندهی نیروی انسانی
 •     تمرکز زدایی
 •     افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
 •     سلامت اداری
 •     اصلاح ساختار و فرایندها
 •     توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
 •     تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خودکنترلی
 •     خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

 به منظور تحقق برنامه های فوق گروه تحول اداری دانشگاه متشکل از کمیته های زیر است:

   

 •     کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات
 •     کمیته منطقی نمودن اندازه دولت
 •     کمیته سلامت اداری
 •     کمیته مستند سازی
 •     کمیته نظام پیشنهادها
 •     کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
 •     کمیته آموزش و توانمند سازی
 •     کمیته رسیدگی و پاسخگویی به شکایات کمیته اصلاح ساختار،تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

 کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اجرا و استقرار دولت الکترونیک که همان برنامه اول است، ایجاد شده است. این کمیته وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تحقق هدف مذکور را در سطح استان به عهده دارد. هدف از اجرای برنامه استقرار دولت الکترونیک، ارایه و ایجاد پایگاههای ارایه خدمات و اطلاعات، ارتباط و تعامل دوسویه دولت با مردم و مردم با دولت، رسیدگی به شکایات مردم، ارزیابی عملکرد فرایندها و سیستم های ارایه کننده خدمات، ایجاد پایگاه اطلاعات ملی ایرانیان، ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار منابع انسانی، اجرای آیین نامه دورکاری، راه اندازی پیشخوان دولت الکترونیک در سطح بخش، شهرستان و استان می باشد.


اعضا:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

1

دکتر سید هدایت اله فقیه

رییس کمیته

2

مهندس علیرضا صلاح

قائم مقام رییس

3

مهندس سعید یزدانی

عضو شورا

4

مهندس مهدی شرف خواه

عضو شورا

5

مهندس امیر مهدی فرشاد

عضو شورا

6

مهندس مژگان شیال شریفی

عضو شورا

 

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir