به اطلاع کارشناسان محترم فناوری اطلاعات میرساند :

در سال 96 اطلاع رسانی و ثبت نام کارگاه های آموزشی از این قسمت انجام می پذیرد
 
Healthmap.sums.ac.ir