اطلاعات تماس  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات :

آدرس :  شیراز-خیابان زند- جنب هلال احمر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- طبقه همکف - مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

كد پستي :  71348-14336

شماره مستقیم تماس با مدیریت : 071-32339652

مسئول دفتر : 071-32122705

شماره دانشگاه  : 071-32305410 داخلی 2705

فاکس : 071-32331631

 
Healthmap.sums.ac.ir