انتخاب شایسته 6 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات استان فارس را به عنوان کارمند نمونه سال 951395-6-14


ردیف

واحد محل خدمت

نام و نام خانوادگی

سمت

1

بیمارستان شهید رجایی

طاهره حاجیانی

کارشناس فناوری اطلاعات

2

بیمارستان امام حسن مجتبی داراب

سعید حائری

مسوول فناوری اطلاعات

3

شبکه بهداشت و درمان اقلید

سمیه شریفی

مسوول فناوری اطلاعات

4

بیمارستان ولی عصر لامرد

علی فداغی

رابط فناوری اطلاعات

5

بیمارستان خلیلی

ساناز فراهدخت

مسوول فناوری اطلاعات

6

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیر مهدی فرشاد

مسوول واحد تحقیق وتوسعه و آموزش

 

انتخاب شایسته 6 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات استان فارس را به عنوان کارمند نمونه سال 95، به این عزیزان و جامعه فناوری اطلاعات دانشگاه، تبریک عرض می نماییم. سلامتی و توفیقات روز افزون این عزیزان در خدمت به مردم در راستای اهداف عالیه دانشگاه و مدیریت فناوری اطلاعات و دستیابی به آرمان های شهیدان رجایی و باهنر را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم. 


منبع خبر : مدیریت

تاریخ خبر : 95/06/14

 
Healthmap.sums.ac.ir