تغییر محل برگزاری آزمون شرکتی

hassandokht

1396-1-28

قابل توجه پذیرفته شدگان محترم آزمون شرکتی دانشگاه علوم پزشکی،

رشته کارشناس شبکه

با سلام و احترام

    محل برگزاری آزمون شرکتی از مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی به سالن صدرا و سینا انتقال یافت.

آدرس: خیابان نشاط، سالن های سینا و صدرا دانشگاه علوم پزشکی

 
Healthmap.sums.ac.ir