دانلود نرم افزار تحت موبایل نقشه سلامت

Dehghani

1394-10-1

دانلود نرم افزار تحت موبایل نقشه سلامت

به اطلاع می رساند اطلاعات مطب پزشکان شهر شیراز بر روی نرم افزار تحت موبایل نقشه سلامت قرار گرفت.

این نرم افزار به صورت تستی بوده و برای راستی آزمایی اطلاعات جمع آوری اشده از سوی شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.

با استفاده از این نرم افزار می توان مطب های موجود در شهر شیراز را بر اساس نام پزشک، تخصص و آدرس جستجو نمود و نقشه های شهر شیراز در آن به صورت   Offline می باشد.

 

با نرم افزارهای بارکد خوان از طریق تصویر زیر نرم افزار را دریافت نمایید :

 همچنین می توانید جهت دانلود نرم افزار روی تصویر زیر کلیک فرمایید

 

 

 
Healthmap.sums.ac.ir