اداره آمار
رابطان آمار
رابطان آمار، به طور کلی چهار وظیفه دارند که به شرح زیر می باشد:
  • جمع آوری داده ها و اطلاعات از شبکه های بهداشت و درمان و زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
  • پاسخگویی به اطلاعات مورد درخواست اداره اطلاعات و انتقال داده ها در فرم های تهیه شده در این اداره.
  • شرکت در دوره های تخصصی آمار برگزار شده توسط اداره آمار دانشگاه.
  • حضور فعال در جلسات هم اندیشی برگزار شده توسط اداره آمار.
اطلاعات مربوط به رابطان آمار معاونت های مختلف را می توانید از جدول زیر بدست آورید. 
همچنین برای مشاهده شاخص های آماری هر معاونت می توانید به صفحه شاخص های آماری مراجعه نمایید.
 
نام و نام خانوادگی
معاونت  شماره تماس
 مریم کاویان  آموزشی 32122487
 سمیه حسانی بهداشت 32122417
 خانم افشارجوادی  بهداشت 32122490
 فیروزه رحمتی تحقیقات و فناوری 32127459
 سعید اژدری  درمان 32122207
محسن ورزنده   توسعه مدیریت و منابع انسانی 32122063
شهرام بیگلربیگی  غذا و دارو  32122274
 فاطمه جوکار  فرهنگی و دانشجویی 32122468
 خانم اسدپور بین الملل  32127705
 حمیدرضا فروغ بخش  دفتر ریاست 32122613
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
334
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal