مدیریت
کارشناسان مدیریت
کارشناس گروه زیرساخت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

گروه آمار

دکترمحمد حبیبی

سرپرست گروه آمار

32122835

habibim@sums.ac.ir

معصومه خسروی

جانشین سرپرست گروه آمار

32122025

khosravyma@sums.ac.ir

زهرا افشاری

کارشناس گروه آمار

32122039

afshariz@sums.ac.ir

الهام باقری نژاد

کارشناس گروه آمار

32122603

bagherie@sums.ac.ir

محمدرضا صراطی

کارشناس مسئول GIS

32122777

serati@sums.ac.ir

 محمد مهدی جبه داری کارشناس GIS و آمار 32122898 jabbedari@sums.ac.ir

گروه نرم افزار ، اطلاع رسانی و پرتال

مرتضی قبولی

رئیس گروه نرم افزار ، اطلاع رسانی و پرتال

32122682

ghaboolim@sums.ac.ir

منصوره امامی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

32122033

m_emami@sums.ac.ir

 حامد زارعمسئول اتوماسیون 32122023 zareh@sums.ac.ir 

امین حسن دخت

مسئول وب سایت

32122520

hassandokht@sums.ac.ir

فاطمه حیدرزاده

کارشناس وب سایت

32122859

heidarzade@sums.ac.ir

محمدحسن دهقانی

کارشناس وب سایت

32122620

mhdehghani@sums.ac.ir

سید علیرضا رضازاده

کارشناس نرم افزار

32122605

rezazade_a@sums.ac.ir

رامین کریم آقایی

مسئول سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی و درمانی

32122858

karimaghae@sums.ac.ir

حسین هادیان شیرازی

کارشناس نرم افزار

32122577

hadianh@sums.ac.ir

گروه زیرساخت

مهدی شرف خواه

رئیس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122037

sharafkhah@sums.ac.ir

سید مهدی فضلی

کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122032

fazli@sums.ac.ir

غلامرضا عزیزی

کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122034

azizigh@sums.ac.ir

پیمان پیمان نژاد

کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122775

peymanp@sums.ac.ir

محمدعلی بی کینه

کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122022

bikineh@sums.ac.ir

محمدرضا کاظمی

کارشناس گروه زیرساخت و ارتباطات

32122734

kazemimr@sums.ac.ir

عزت الله جهانشاهی

تکنسین گروه زیرساخت و ارتباطات

32122004

 

مرکز اینترنت

محمدرضا پروین

مسئول مرکز اینترنت

32122784

parvin_m@sums.ac.ir

لادن قائمی

جانشین مسئول مرکز اینترنت

32122460

ghaemil@sums.ac.ir

ندا خشنودفر

کارشناس مرکز اینترنت

32122621

khoshnood_n@sums.ac.ir

واحد تحقیق و توسعه

زهراسادات کمالی

مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش

32122880

kamaliz@sums.ac.ir

راضیه بحتویی

کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش

32122588

bahtoeir@sums.ac.ir

واحد مرکزداده

میثم اکبری

مسئول واحد مرکزداده

32122436

akbarim@sums.ac.ir

لیلا طاهری

کارشناس واحد مرکزداده

32122604

ltaheri@sums.ac.ir

محمدمحسن مودت

کارشناس واحد مرکزداده

32122810

mavaddat@sums.ac.ir

حسابداری و تدارکات

آقای آرایش

حسابدار

32122849

 

محمد علیرضایی

کارپرداز

32122871

alirezaeim@sums.ac.ir

دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

فائزه سجادی

مسئول دفتر

32122560

sajadif@sums.ac.ir

هاله امیری

متصدی امور دفتری

32122700

 

لیلا اسماعیل پور

کارشناس دفتر

32122701

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/15
تعداد بازدید:
3463
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal