شبکه رابطین
معرفی شبکه رابطین
شبکه رابطین فناوری اطلاعات استان فارس شامل مجموعه ای از نیروهای انسانی متخصص و نیمه متخصص در واحدهای مختلف استان فارس می باشد که با هدف اصلی ارتقا روند تهیه و نگهداری تجهیزات رایانه ای و ساماندهی تجهیزات فناوری اطلاعات، از شهریورماه سال 83 فعالیت خویش را آغاز نموده است. در حال حاضر این شبکه دارای 152 عضو می باشد که از این تعداد 116 نفر کارشناس ارشد و کارشناس، 11 نفر کاردان و 25 نفر رابط می باشند.
 
مسئول: امین حسن دخت
شماره تماس: 32122520
آدرس: شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، طبقه همکف، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal