اداره زیرساخت و ارتباطات
معرفی اداره زیرساخت و ارتباطات
یکی از بخش های اصلی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره ی زیرساخت و ارتباطات می باشد. این اداره از تیرماه 1393 با ادغام اداره "مخابرات" و "اداره زیر ساخت و اینترنت" به منظور دست یابی به اهداف جدید، با عنوان اداره زیرساخت و ارتباطات تشکیل شد. این اداره شامل سه گروه شبکه، سخت افزار و مخابرات می باشد.
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal