کارشناسان
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
اداره آمار 
دکتر حبیبی سرپرست اداره آمار 32122835 habibim@sums.ac.ir
معصومه خسروی جانشین سرپرست اداره آمار 32122025  khosravyma@sums.ac.ir
محمدرضا صراطی  مسئول GIS و داشبورد مدیریتی 32122777seratim@sums.ac.ir 
 محمد مهدی جبه داری کارشناس GIS و آمار 32122898 jabbehdari@sums.ac.ir
زهرا افشاری کارشناس اداره آمار 32122039 afshariz@sums.ac.ir
الهام باقری نژاد کارشناس اداره آمار 32122603 bagherie@sums.ac.ir
اداره نرم افزار
مرتضی قبولی   سرپرست اداره نرم افزار  32122682 ghaboolim@sums.ac.ir
منصوره امامی کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 32122033 m_emami@sums.ac.ir
حامد زارع مسئول اتوماسیون 32122023  
 حسین هادیان شیرازیکارشناس نرم افزار 32122577  hadianh@sums.ac.ir
امین حسن دخت مسئول وب سایت 32122520 hassandokht@sums.ac.ir
فاطمه حیدرزاده کارشناس وب سایت 32122859 heidarzade@sums.ac.ir
محمدحسن دهقانی کارشناس وب سایت 32122620 mhdehghani@sums.ac.ir
سید علیرضا رضازاده کارشناس نرم افزار 32122605 rezazade_a@sums.ac.ir
رامین کریم آقایی مسئول سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی و درمانی 32122858 karimaghae@sums.ac.ir
اداره زیرساخت
 مهدی شرف خواه  سرپرست اداره زیرساخت  32122037  sharafkhah@sums.ac.ir
سید مهدی فضلی کارشناس اداره زیرساخت 32122032 fazli@sums.ac.ir
غلامرضا عزیزی کارشناس اداره زیرساخت
32122034 azizigh@sums.ac.ir
پیمان پیمان نژاد کارشناس اداره زیرساخت
32122775 peymanp@sums.ac.ir
 محمد علی بی کینه کارشناس اداره زیرساخت 32122022bikineh@sums.ac.ir 
محمدرضا کاظمی مسئول مخابرات 32122734 kazemimr@sums.ac.ir
عزت الله جهانشاهی تکنیسین اداره زیرساخت 32122004  
مرکز اینترنت
 محمدرضا پروین  مسئول مرکزاینترنت  32122784  parvin_m@sums.ac.ir
لادن قائمی جانشین مسئول مرکز اینترنت 32122460 ghaemil@sums.ac.ir
ندا خشنودفر کارشناس مرکز اینترنت 32122621 khoshnood_n@sums.ac.ir
واحد تحقیق و توسعه
 زهراسادات کمالی  مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش  32122880  kamaliz@sums.ac.ir
راضیه بحتویی کارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش 32122588 bahtoeir@sums.ac.ir
واحد مرکزداده
 میثم اکبری  مسئول واحد مرکزداده  32122436  akbarim@sums.ac.ir
لیلا طاهری کارشناس واحد مرکزداده 32122604 ltaheri@sums.ac.ir
محمدمحسن مودت کارشناس واحد مرکزداده 32122810 mavaddat@sums.ac.ir
حسابداری و تدارکات
حمیدرضا آرایش رئیس حسابداری 32122849 haarayesh@sums.ac.ir
محمد علیرضایی کارپرداز 32122871 alirezaeim@sums.ac.ir
دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
فائزه سجادی مسئول دفتر 32122560 sajadif@sums.ac.ir
هاله امیری متصدی امور دفتری 32122700  
لیلا اسماعیل پور کارشناس دفتر 32122701  
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/15
تعداد بازدید:
2919
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal