واحد امنیت
معرفی واحد امنیت
از آنجا که امروزه تمامی اطلاعات و ارتباطات سازمان ‏ها به صورت دیجیتالی درآمده و از طریق شبکه‏ های کامپیوتری ذخیره ‏سازی و منتقل می‏ گردد، دسترس‏ پذیری، صحت و امنیت این دارایی‏ های دیجیتالی، دغدغه اصلی مدیران سازمان‏ ها گردیده است. دغدغه‏ هایی مانند خطر آشکار شدن رمز عبور، خطر ویروسی شدن سیستم ها، ازبین رفتن اطلاعات، تغییر اطلاعات توسط افراد غیر مجاز، نفوذ کاربران داخلی یا نفوذگران اینترنتی به سیستم های کامپیوتری، و نداشتن رویه‏ های مشخص برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم‏ های سخت‏ افزاری و نرم ‏افزاری، باعث شده است که واحد امنیت اطلاعات در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات با هدف تدوین خط‏ مشی امنیت سازمان و پیاده سازی و اجرای الزامات امنیتی تشکیل گردد.
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal